Bilgi Güvenliği Politikamız

  • EkoCCS bilgi işlem altyapısının ve yazılım geliştirme hizmetlerinin bütünlüğünün sağlanması
  • Sistem bileşenlerinin sürekli olarak erişilebilirliğinin sağlanması
  • Fiziksel ve mantıksal ortamlara erişimin, yetkisiz erişimin engellenmesi amacıyla düzenlenmesi ve gözden geçirilmesinin sağlanması
  • EkoCCS bilgi işlem alt yapı yönetim faaliyetlerinin ve yazılım geliştirme işlevlerinin, sorumlu olduğu tüm mevzuata bağlı kalınarak yürütülmesi
  • Bilgi güvenliği risklerini belirlemek ve bu risklerin kabul edilebilir seviyede tutulması için gerekli aksiyonların alınması
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamak, kuruluş içi denetimlerde bulunmak ve bu denetimlerin sonuçlarına göre yönetim olarak gözden geçirip, değerlendirerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.