Yeni bir iş ortaklığına imza atarak EkoCCS markasını yarattık

2017 yılının dünyada ve ülkemizde ekonomik dengeler bakımından zor bir yıl olması, özellikle Orta Doğu’da siyasi dengelerin sürekli değişmesi ve savaş halinin devam etmesi, bununla birlikte doların artış eğiliminde olması nedeniyle ülkemiz ekonomisinin dalgalı seyri sektörümüzdeki büyüme hedeflerine de olumsuz etki etmiştir. Bu dönemde şirketler yatırımlarını bekletmek, verimlilik konularına daha fazla önem vermek zorunda kalmışlardır. Bu yılın başında açıklanan cazibe merkezi programı yılın başında heyecan yaratsa da bu programdan yararlanabilmenin şartlarının zor olması bu bölgelere yatırım yapmayı düşünen şirketleri yavaşlatmıştır. Yine de programın cazibe merkezi ilan edilen illerde olan hali hazırdaki 11.000 kişilik istihdama % 50 lik bir katkı sağlayabileceği beklenebilir.

Tehlike sınıfı değişikliği de tıpkı cazibe merkezleri programı gibi sektörümüze olumlu etki yaratan bir gelişme olmuştur. 2017 EkoCCS açısından çok önemli ve heyecan verici gelişmelerin yaşandığı özel bir yıl olmuştur. Bu yılın ilk ayında Vodasoft CCS ile Eko CC firmaları olarak sektörümüzde ve belki de ülkemizde pek de karşılaşılmayan ve gerçekleştirilmesi zor olan bir iş ortaklığına imza attık ve iki şirketi birleştirerek yepyeni bir marka (EkoCCS) yarattık.

Birleşme ile EkoCCS, 500 kişilik bir büyüklüğe ulaşarak bu seneye başlamış, yıl içerisindeki %20 lik ilave büyüme ile de 600 kişiye ulaşmıştır.

2018, sektörümüz için ülke büyümesinin üzerinde bir büyümenin yaşandığı bir yıl olabilir. 

Hizmet sektörü, ülkenin ekonomik durumuyla bütünüyle paralel bir görüntü çizer. 

Bu nedenle önümüzdeki yılda dünya ekonomisinin durumu, yakın coğrafyada olup biten karmaşanın devamlılık göstermesi ve yöneylemi, iç ve dış siyasi dengelerin etkileyeceği ve yön vereceği zor bir yıl bizleri bekliyor.

Şirketlerin ekonomik durumları, dış kaynak kullanırken alacağı kararları, fiyat ve kalite beklentilerini de etkileyecektir. Bu da bizim gibi dış kaynak hizmeti veren şirketlerin durumuna dolaylı ya da direkt etkilerde bulunmaktadır. 

Sektörümüz açısından bir iki gelişme belirleyici olacak gibi görünüyor. Birincisi Cazibe Merkezleri programının devamlılığı ve yeni düzenlemelerle geliştirilmesi ikincisi de BDDK’nın yapacağı düzenlemenin yaratacağı etki. Bu iki gelişme beklenen etkiyi yaratırsa 2018 yılı sektörümüz açısından ülke büyümesinin üzerinde bir büyümenin yaşandığı bir yıl olabilir. 

Bunun dışında 2018’in, bu sene çokça duyduğumuz, konuştuğumuz ve gelecek planlarımızda yer teşkil eden Dijital Dönüşüm konusunda çok daha fazla şeyin yapılacağı, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik gibi konuların giderek iş süreçlerimize daha fazla girmeye başlayacağı bir yıl olacağını düşünüyoruz. EkoCCS, 2018 yılına birleşme süreçlerini ve kurumsal dönüşümünü tamamlamış bir şekilde girecek. 2018 de hedefimiz %20 lik bir büyüme gerçekleştirmek ve 800 kişilik bir büyüklüğe ulaşmak olacaktır. Gerek bütçemizi gerekse operasyonel süreçlerimizi bu hedeflere ulaşmak doğrultusunda düzenliyoruz. 

Aynı zamanda bir AR-GE firması olan EkoCCS, 2018 de yeni çağın kavramlarını iş ortaklarının operasyonel süreçlerine daha fazla dahil ederken İNSAN odağından taviz vermeyecek. Her ne kadar yapay zeka ve türevi ürünlerin insanların verebileceği bazı hizmetleri verebileceği öngörülse de insandan insana geçmesi mümkün olabilecek duygu akışının verdiğimiz hizmetlere değer kattığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle en değerli varlığımız olan insan kaynağımız için gelişim alanları yaratmak 2018 de en önemli hedefimiz olacak.

Paylaş